Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie policjantów z przedstawicielami szkół

Data publikacji 29.04.2022

28 kwietnia 2022 r. policjanci nowodworskiej komendy zorganizowali spotkanie edukacyjne dla dyrektorów i pedagogów szkół średnich z terenu powiatu nowodworskiego. Przybyłych gości powitał młodszy inspektor Marcin Stypiński - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Prelekcję przeprowadzili podinsp. Marcin Zimoń i podinsp. Karolina Makos z Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

28 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00, w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyło się kolejne w tym miesiącu spotkanie, dotyczące problematyki młodzieży ze szkół ponadpodstawowych powiatu nowodworskiego.

Przybyłych gości powitał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł. insp. Marcin Stypiński. Uczestniczyli w nim zaproszeni funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji podinsp. Marcin Zimoń i podinsp. Karolina Makos, Naczelnik Wydziału Prewencji podkom. Wiesław Michałowski, Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta, Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak oraz przedstawiciele placówek oświatowych z terenu powiatu nowodworskiego.

Podinspektor Marcin Zimoń, Koordynator Zespołu do Spraw Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii i podinsp. Karolina Makos zajmująca się w Komendzie Stołecznej Policji problematyką nieletnich i patologii, przedstawili niezwykle ciekawą i trafiającą do odbiorców pogadankę. Głównym jej tematem było przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich, jak również patologiom społecznym oraz negatywnym zjawiskom występującym wśród młodzieży.

Podczas dyskusji, która wywiązała się po zakończeniu prezentacji multimedialnej, poruszono zagadnienia dotyczące wspólnie podejmowanych przez policjantów i pedagogów działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa nieletnim i przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży.

Na zakończenie Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim podkom. Wiesław Michałowski  podziękował przybyłym gościom za udział w spotkaniu, którego głównym celem jest wspólne przeciwdziałanie demoralizacji oraz przestępczości wśród młodzieży z powiatu nowodworskiego.

 

asp. sztab. Joanna Wielocha/mg

 • Spotkanie policjantów z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych
  Spotkanie policjantów z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych
 • Spotkanie policjantów z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych
  Spotkanie policjantów z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych
 • Spotkanie policjantów z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych
  Spotkanie policjantów z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych
 • Spotkanie policjantów z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych
  Spotkanie policjantów z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych
Powrót na górę strony