Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Promowały zawód policjanta i rozmawiały z młodzieżą o zagrożeniach

Data publikacji 31.03.2023

W tym tygodniu policjantki spotkały się z nowodworskimi licealistami. Prelekcja była poświęcona promowaniu zawodu policjanta, przekazaniu jak ważne jest niesienie pomocy innym ludziom i dbanie o bezpieczeństwo. Funkcjonariuszki poinformowały o prawach i obowiązkach ucznia oraz zagrożeniach w internecie.

27 marca 2023 r. podkom. Joanna Wielocha i asp. Aneta Fabisiak- Wydurska odwiedziły uczniów Zespołu Szkół nr 2  w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Długiej. Policjantki podczas zajęć zachęcały młodzież do wstąpienia w szeregi policji, przekazując materiały promujące zawód policjanta, omawiając poszczególne etapy procedury rekrutacji oraz wskazując wymogi formalne, jakie musi spełnić przyszły funkcjonariusz. Oficer prasowa opowiedziała także o ciekawych i różnorodnych dziedzinach, jakimi zajmują się w swojej pracy mundurowi.

Policjantka zajmująca się w nowodworskiej komendzie profilaktyką społeczną przekazała z kolei uczestnikom ważne informacje dotyczące odpowiedzialności prawnej osób nieletnich i zmianach, jakie wniosła obowiązująca od 1 września 2022 r. ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Omówiła zjawisko cyberprzemocy oraz odpowiedzialności prawnej za popełnione czyny. Uczniowie dowiedzieli się jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara. Policjantka wyjaśniła definicję określeń czyn karalny, stalking, nękanie, zastraszanie. Młodzież została też zapoznana z tematyką hejtu w internecie.

Prelekcja miała na celu podniesienie wśród uczniów wzrostu świadomości, a co za tym idzie odpowiedzialności za swoje zachowanie.

 

podkom. Joanna Wielocha/ea

  • policjantki podczas spotkania
    policjantki podczas spotkania
Powrót na górę strony