Aktualności

Policjantka na spotkaniu z uczniami nowodworskich techników

Data publikacji 09.04.2024

Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim spotkała się z uczniami klas maturalnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 przy ul Górskiej oraz Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Długiej. Cykl spotkań poświęcony był procedurze związanej z naborem do służby oraz specyfice zawodu policjanta.

Na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, policjantka z nowodworskiej komendy spotkała się z uczniami klas maturalnych, którzy w najbliższym czasie staną przed wyborem przyszłego zawodu zawodu. W sumie funkcjonariuszka przeprowadziła zajęcia w 10 klasach.

Spotkania miały na celu przybliżenie zawodu policjanta. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda procedura kwalifikacyjna przyjęcia do służby w Policji. Funkcjonariuszka szczegółowo omówiła każdy z etapów rekrutacji.

Młodzież została zapoznana z kryteriami, jakie muszą spełnić kandydaci do służby w tej Policji. Policjantka mówiła o specyfice zawodu, szerokim wachlarzu możliwości rozwoju oraz wyboru ścieżki kariery zawodowej.

 

Przypominamy!!!

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji musi przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmują m.in. testy z wiedzy, test sprawności fizycznej, test  psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Następnie odbywa szkolenie podstawowe, gdzie zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej czy umiejętności strzeleckich. Po odbyciu przeszkolenia, rozpocyna służbę w wybranej przez siebie jednostce.

 

podkom. Joanna Wielocha

  • policjantka na spotkaniu z uczniami
    policjantka na spotkaniu z uczniami
  • policjantka na spotkaniu z uczniami
    policjantka na spotkaniu z uczniami
Powrót na górę strony