Aktualności

Zapraszamy mieszkańców Gminy Pomiechówek na debaty społeczne

Data publikacji 06.06.2024

Zapraszamy mieszkańców Gminy Pomiechówek na debaty społeczne, które odbędą się 18 czerwca 2024 r. w budynku Kina przy ul. Jana Kilińskiego 1 w Pomiechówku. Najpierw w godz. 10:00 – 10:10 odbędzie się debata ewaluacyjna, gdzie omówione zostaną postulaty i wnioski zgłoszone podczas spotkania w ubiegłym roku. Następnie w godz. 10:30 – 11:00 odbędzie się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu na terenie gminy Pomiechówek. Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Debaty mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwalają także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Pomiechówek na debaty społeczne. Spotkania odbędą się we wtorek 18 czerwca 2024 roku w budynku Kina przy ul. Jana Kilińskiego 1 w Pomiechówku.

Najpierw w godz. 18:00 – 18:10 odbędzie się debata ewaluacyjna, podczas której omówione zostaną postulaty i wnioski zgłoszone podczas spotkania w ubiegłym roku.

Następnie w godz. 10:30 – 11:00 odbędzie się debata społeczna inicjująca, poświęcona bezpieczeństwu na terenie gminy Pomiechówek. Tematem wiodącym będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.
Omówimy Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikację Moja Komenda, działania priorytetowe dzielnicowych, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Zapraszamy do udziału!

Dowiedz się, co robi Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.
Przedstaw swój pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania

  • plakat, debata społeczna gm. Pomiechówek
    plakat, debata społeczna gm. Pomiechówek
Powrót na górę strony