Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Data publikacji 28.01.2009

Naczelnik Wydziału - podinsp. Dariusz Obidowski

 

tel. (47) 724-42-47, (22) 775-33-05

e-mail: dariusz.obidowski@ksp.policja.gov.pl

 

 

 

Podstawowe zadania:

  1. Prowadzenie czynności dochodzeniowo-śledczych na miejscach zdarzeń, a następnie postępowań przygotowawczych w sprawach przynależnych zgodnie z katalogiem rzeczowym ,

  2. Współpraca z Komendą Stołeczną Policji oraz prokuraturami, sądami i innymi organami ochrony prawnej,
  3. Współdziałanie z Laboratorium Kryminalistycznym KSP w zakresie doskonalenia oraz upowszechniania metod ujawniania i utrwalania śladów, a także nadzorowania wykorzystania śladów i ekspertyz kryminalistycznych na rzecz rozwoju postępowania przygotowawczego,
  4. Opracowywanie wniosków i propozycji dotyczących usprawnienia pracy dochodzeniowo – śledczej,
  5. Wspomaganie procesu wykrywczego, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji zawartych w wykorzystywanych przez Policję bazach danych komórkom organizacyjnym Komendy,
  6. Obsługa informacyjna w zakresie dokonywania sprawdzeń, typowań i okazań na rzecz wydziałów pionu kryminalnego,
  7. Prawidłowe prowadzenie rejestracji statystycznej przestępstw,
  8. Ewidencjonowanie i przechowywanie dowodów rzeczowych w prowadzonych sprawach. zatrzymanych w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych.
Powrót na górę strony