Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Data publikacji 28.01.2009

Naczelnik Wydziału - p.o. asp.szt. Piotr Lisiecki

tel. (47) 724-42-68, (22) 775-96-65

fax. (47) 724 42 43

e-mail: piotr.lisiecki@ksp.policja.gov.pl

 

Wydział Kryminalny realizuje zadania w zakresie inicjowania działań operacyjnych mających na celu zwalczanie przestępczości kryminalnej między innymi przez:

 

  1. prowadzenie pracy operacyjnej z wykorzystaniem metod, form i środków,

  2. poszukiwanie osób zaginionych oraz ukrywajacych się przed wymiarem sprawiedliwosci.
  3. prowadzenie rozpoznania operacyjnego środowisk przestępczych,
  4. prowadzenie pracy wykrywczej, środkami i metodami operacyjnymi w sprawach dokonanych w sposób zorganizowany lub w sprawach o znacznym stopniu skomplikowania oraz ze względu na podmiot zamachu przestępczego,
  5. opracowywanie analiz struktury, dynamiki i geografii zdarzeń oraz prognozowania rozwoju przestępczości i ukierunkowywanie działań wykrywczych,
  6. gromadzenie i przetwarzanie informacji operacyjnych oraz analizowanie pod kątem typowania osób i zdarzeń,
  7. podejmowanie działań zapobiegawczych, zmierzających do ograniczenia przestępczości i zjawisk jej towarzyszących we współpracy z instytucjami pozapolicyjnymi.
Powrót na górę strony