Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Data publikacji 28.01.2009

Naczelnik Wydziału - kom. Sebastian Podgórski

tel. (47) 724-42-37

e-mail: sebastian.podgorski@ksp.policja.gov.pl

 

Wydział Ruchu Drogowego realizuje zadania Komendy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym między innymi przez:

  1. organizowanie i prowadzenie działań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa, płynności i porządku w ruchu drogowym,

  2. kontrolę ruchu drogowego oraz ujawnianie przestępstw i wykroczeń drogowych,
  3. prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o wypadki i kolizje drogowe na drogach publicznych,
  4. prowadzenie działalności prewencyjnej i profilaktyczno-propagandowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom drogowym,
  5. koordynowanie i prowadzenie, na terenie podległym Komendzie, działań w ramach ogólnokrajowych i wojewódzkich akcji kontrolno-porządkowych,
  6. współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym,
  7. współdziałanie z innymi służbami Komendy,
  8. prowadzenie specjalistycznego kształcenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy służby ruchu drogowego,
  9. współdziałanie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.
Powrót na górę strony